Geberit EE
Informatsioon

Te kasutate vana veebilehitsejat, mida meie enam ei toeta, ja seega ei saa te enam kasutada kõikide funktsioonide eeliseid. Soovitame teil külastada meie online-kataloogi ajakohase veebilehitsejaga.

Sulgemine
Süsteemid
Seeriad
Uuendused
Uue loendi koostamine
Katkestamine

Geberit DuoFresh pulk

Uus
Uued tooted saadaval alates : 01.01.2021

Geberit DuoFresh pulk

Dokumentide leidmine
Kontaktvorm
Teie sõnum on saadetud.
Sulgemine

Artikkel (1)

{"productId":"PRO_1052888","name":"Geberit DuoFresh pulk","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1178660","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/60/DAS_1178660.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/60/DAS_1178660_20200605_140232.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1099269","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/92/69/DAS_1099269.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/92/69/DAS_1099269_20190513_105855.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_1178667","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/86/67/DAS_1178667.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/86/67/DAS_1178667_20200602_134506.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Article","key":"DAS_1766679","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/66/79/DAS_1766679.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":"Uus","from":{"et_EE":"01.01.2021"},"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"244.800.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/66/79/DAS_1766679_20200331_091419.jpg","systems":null,"attributeValues":[],"state":{"indicator":"Uus","from":{"et_EE":"01.01.2021"},"replacementFor":"244.182.00.1","replacedBy":null,"orderRelated":false},"variantId":"PRO_1052888_244.800.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":null,"zipPhotosDrawingsLink":"/et-EE/zip/photos-drawings/article/244.800.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false}}],"attributesList":[],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[{"items":["See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud lisas või veebilehel www.geberit.com."],"label":null}]},"scopeOfDelivery":{"included":[{"name":"Kast 8 Geberit DuoFresh pulgaga","url":null,"sequence":10}],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":true},"characteristics":{"list":[{"name":"Loputusvesi siniseks värvuv","url":"/et-EE/products/search?q=RAT_1677907&name=Loputusvesi siniseks värvuv","sequence":10},{"name":"Lõhnastatud","url":"/et-EE/products/search?q=RAT_1677909&name=Lõhnastatud","sequence":20},{"name":"Kaitsekile vees lahustuv","url":"/et-EE/products/search?q=RAT_1677905&name=Kaitsekile vees lahustuv","sequence":30},{"name":"Bioloogiliselt lagunev","url":"/et-EE/products/search?q=RAT_1677911&name=Bioloogiliselt lagunev","sequence":40}]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"Geberit DuoFresh pulga pesale","url":"/et-EE/products/search?q=RAT_1312779&name=Geberit DuoFresh pulga pesale","sequence":113},{"name":"Kaitseks katlakivi ja uriinikivist tingitud mustuseladestiste eest","url":"/et-EE/products/search?q=RAT_1677903&name=Kaitseks katlakivi ja uriinikivist tingitud mustuseladestiste eest","sequence":120}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.372.00.1_00.pdf","languages":["SC"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.393.00.1_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.370.00.1_00.pdf","languages":["DÄ"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.386.00.1_00.pdf","languages":["ES"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.375.00.1_00.pdf","languages":["FI"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.367.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.374.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.168.00.1_01.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.366.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.368.00.1_00.pdf","languages":["NI"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.388.00.1_00.pdf","languages":["LE"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.371.00.1_00.pdf","languages":["NO"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.387.00.1_00.pdf","languages":["LI"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.439.00.1_00.pdf","languages":["IS"],"visible":false}]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/et-EE/pdf/product/PRO_1052888","zipUrl":"/et-EE/zip/product/PRO_1052888","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.ee/et-EE/PRO_1052888.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":false,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":true,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","DOCUMENTS","PHOTOS_DRAWINGS"],"cadDrawings":false},"intendedUseOverview":{"list":[]},"accessoriesOverview":{"list":[]}}
CAD-jooniste allalaadimine
Katkestamine
Lisainformatsioon
  • See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud lisas või veebilehel www.geberit.com.

Kasutuseesmärk
Klõpsake ühele kasutusotstarbele, et otsida järgmisi tooteid

Omadused
Help Icons
Klõpsake ühele omadusele, et otsida järgmisi tooteid

Tarne maht

  • Kast 8 Geberit DuoFresh pulgaga
{"list":[{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.372.00.1_00.pdf","languages":["SC"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.393.00.1_00.pdf","languages":[],"visible":true},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.370.00.1_00.pdf","languages":["DÄ"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.386.00.1_00.pdf","languages":["ES"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.375.00.1_00.pdf","languages":["FI"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.367.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.374.00.1_00.pdf","languages":["FR"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.168.00.1_01.pdf","languages":["EN"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.366.00.1_00.pdf","languages":["DE"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.368.00.1_00.pdf","languages":["NI"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.388.00.1_00.pdf","languages":["LE"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.371.00.1_00.pdf","languages":["NO"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.387.00.1_00.pdf","languages":["LI"],"visible":false},{"description":"Ohutuskaart","contentType":"TSD","url":"https://cdn.data.geberit.com/documents/230.439.00.1_00.pdf","languages":["IS"],"visible":false}]}
Geberit ID-teenustes on tekkinud viga. Palun proovige hiljem veelkord sisse logida.